5/10/08

Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι...

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,

ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

«Στὸ φύλλο τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 2008 τῆς Γιαννιώτικης Ἐφημερίδας «ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» δημοσιεύεται, στὴν πρώτη σελίδα, ρεπορτάζ, ποὺ μᾶς πληροφορεῖ τὰ ἑξῆς : «Στὸ Γράμμο, στὸ «βουνὸ τῆς ἧττας», ὅπως τὸ ὀνομάζουν οἱ ἴδιοι οἱ κομμουνιστές, θὰ ἀποκαλυφθεῖ στὶς 5 Ὀκτωβρίου ἀπὸ τὴν Γενικὴ Γραμματέα (τοῦ Κ.Κ.Ε.) Ἀλέκα Παπαρήγα ἡ προτομὴ τοῦ ἀείμνηστου Καθηγητῆ τῆς Χειρουργικῆς Πέτρου Κόκκαλη (πατέρα τοῦ ἐπιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη). Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Κόμματος ἀποφάσισε νὰ τιμήσει μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸν γιατρὸ Πέτρο Κόκκαλη, «γιὰ τὴν προσφορά του στὸ λαϊκὸ κίνημα»».

Τὸ ρεπορτάζ, ποὺ ἔχει τὴν ὑπογραφὴ «Η.», ἀφοῦ ἀπαριθμεῖ τὶς δραστηριότητες τοῦ Πέτρου Κόκκαλη κατὰ τὴν περίοδο τοῦ συμμοριτοπολέμου καὶ τὴν φυγή του (μετὰ τὴν συντριβὴ τῆς ἀνταρσίας) καὶ τὴν ἐγκατάστασή του στὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία, καταλήγει στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ τότε (1962) Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἔδωσε τὴν ἄδεια νὰ ταφῇ ὁ Κόκκαλης στὸ Α΄ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν, προσθέτοντας ὅτι τὸν νεκρὸ ἀποχαιρέτισαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ ἡγεσία, «χιλιάδες ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων».

Ἡ εἴδηση εἶναι συνταρακτική. Τὸ Κ.Κ.Ε. γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ προκαλεῖ : Ὄχι μόνο τὰ παλληκάρια τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ, ποὺ ἔπεσαν στὸν Γράμμο γιὰ νὰ μὴν ἐνταχθῇ ἡ Ἑλλάδα στὸ ἀπάνθρωπο «σιδηροῦν παραπέτασμα», ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπιζῶντες ἀγωνιστὲς καὶ τοὺς συγγενεῖς τῶν ἡρωϊκῶν θυμάτων.

Τίθεται, λοιπόν, εὐθέως τὸ ἐρώτημα : Ἐκδηλώσεις, ὅπως αὐτὴ ποὺ ἑτοιμάζει τὸ Κ.Κ.Ε., εἶναι «γιορτὲς λήθης καὶ συμφιλιώσεως» ἤ προκαλοῦν τὴν ἀγανάκτηση καὶ διευρύνουν τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸν λαό μας ; Τὸ Κ.Κ.Ε., στηριζόμενο στὴν σκανδαλώδη ἀνοχὴ τῆς Κυβερνήσεως, νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ γράφῃ τὴν Ἱστορία κατὰ τὰ κέφια του. Εἶναι, ὅμως, «μακριὰ νυχτωμένο». Γιατὶ ἡ Ἑλληνικὴ ψυχὴ ἀγρυπνεῖ. Καὶ ἕνα τέτοιο ἀνοσιούργημα δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψῃ ποτέ ».

( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως )Απάντηση μου:
Ουδέν σχόλιον!!


ΥΓ: Πως το λένε οι Παπάδες ...μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι??

2 σχόλια:

antidrasi+sex είπε...

Αλλ' αντ' άλλα, της Παρασκευής το γάλα ο παππούλης...

Rizobreaker είπε...

Έτσι ακριβώς! ;-)