15/3/07

Προσοχή: Μη βλέπετε δελτία ειδήσεων!!Οι φοιτητές και οι σπουδαστές σας προειδοποιούν!

Μην βλέπετε δελτία ειδήσεων! Βλάπτουν σοβαρά το μυαλό!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: